Icon

DEDYKOWANY SYSTEM EKSPERTOWY SE CPP

został zaprojektowany dla firmy Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o. CPP Poland jest częścią globalnej firmy Consolidated Precision Products z siedzibą w USA. Wspomaganie procesów analitycznych i decyzyjnych w produkcji części silników lotniczych wykonywanych z superstopów niklu oraz kobaltu w procesie odlewania precyzyjnego. Dwie odlewnie precyzyjne w Rzeszowie produkują odlewy części do najnowocześniejszych silników lotniczych na świecie.

Icon

SE CPP

jest wszechstronnym systemem ekspertowym typu doradczego obejmującym wiele aspektów wspomagania produkcji i analizy procesów technologicznych. SE CPP jest skalowalnym, modułowym oprogramowaniem zbudowanym z szeregu niezależnych programów (modułów), korzystających ze wspólnej Bazy Danych. W jego skład wchodzą m.in. następujące moduły:

Icon

MODUŁY SE CPP

  1. Definicje technologii - umożliwia zdefiniowanie konkretnej technologii produkcji poprzez ułożenie w ciąg następujących po sobie procesów, opisanych parametrami jednostkowych operacji technologicznych.
  2. Śledzenie jednostki produkcyjnej - pozwala na monitorowanie jednostki produkcyjnej w postaci pojedynczej części, zaczynając od momentu wykonania woskowych modeli odlewniczych, aż po realizację ostatecznej kontroli.
  3. Bramka jakościowa - realizuje zadania związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, analizą i prezentacją danych pomiarowych oraz przygotowaniem ich na potrzeby innych modułów systemu.