Innolot

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Innocast

Zaawansowane technologie odlewnicze – “INNOCAST”
INNOLOT/I/8/NCBR/2013
Nazwa beneficjenta:
WSK “PZL-Rzeszów” S.A.
Okres realizacji projektu:
2013-2018
Partnerzy projektu:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Politechnika Warszawska, Uczelniane Centrum Badawcze “Materiały Funkcjonalne”, Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytut Energetyki, Oddział Ceramiki CEREL, POLWAX S.A., INFOSTER sp. z o.o.

Cel projektu Innocast

Celem projektu jest opracowanie technologii odlewania wielkogabarytowych, rdzeniowanych cienkościennych sześciołopatkowych segmentów aparatów kierujących turbiny niskiego ciśnienia silnika odrzutowego GP7000. Obecnie tego typu segmenty wykonywane są jedynie przez jedną firmę na świecie - Alcoa Howmet.

Do osiągnięcia wymagań stawianych produkcji tego typu zaawansowanych elementów konieczne jest opracowanie nowych rozwiązań technologicznych oraz doskonalenie poszczególnych etapów procesu odlewniczego realizowane poprzez wykorzystanie nowych, opracowanych w ramach projektu materiałów - wosków odlewniczych, mieszanek ceramicznych oraz rdzeni).

Thumb

System wspomagania projektowania

Firma Infoster sp. z o.o. wspólnie z WSK “PZL-Rzeszów” S.A. realizuje zadanie WP10 “Process data management (Intelligent systems)”, definiowane jako “System wspomagania projektowania i realizacji prób technologicznych. Baza wiedzy”.

W ramach prac badawczych opracowany zostanie “Ekspertowy System Projektowania i Wspomagania Prób Technologicznych oraz Monitorowania Procesów”, oparty o Bazę Wiedzy. Zrealizowane zostaną badania nad budową poszczególnych modułów “Ekspertowego Systemu Projektowania i Wspomagania Prób Technologicznych oraz Monitorowania Procesów”, w tym:

  • bazy materiałów (podstawowych i pomocniczych), narzędzi, oprzyrządowania, wymagań, kryteriów, ograniczeń,
  • bazy projektów zewnętrznych i wewnętrznych,
  • bazy problemów technologicznych,
  • modułu “Wspomaganie projektowania prób technologicznych”, z wykorzystaniem narzędzi planowania eksperymentów i metodologii SIX SIGMA,
  • modułu “Śledzenie pojedynczej części”,
  • modułu “Analizy przyczynowo-skutkowe”,
  • modułu “Benchmarking i dobre praktyki”,
  • modułu “Akwizycja danych procesowych”.

System można podzielić na trzy logiczne warstwy. Pierwsza dotyczy akwizycji danych procesowych z prób realizowanych w linii technologicznej lub z prób laboratoryjnych, stanowiskowych – poza linią technologiczną. Druga dotyczy planowania eksperymentów, ich nadzorowania, analizy danych i wnioskowania. Natomiast trzecia jest odpowiedzialna za archiwizację danych.

Weryfikacja działania Systemu zostanie zrealizowana podczas prób technologicznych uruchamiania nowego wyrobu.

Istotnym elementem systemu jest identyfikacja jednostki produkcyjnej, w postaci pojedynczej łopatki. w kolejnych, jednostkowych procesach, począwszy od wytworzenia woskowego modelu poprzez pozycjonowanie formy w procesie wytapiania wosku, wyżarzania formy i odlewania.

Moduł analizy danych zapewni przetwarzanie danych do oczekiwanej postaci, wybór kluczowej informacji, np. maksymalnej wartości z wyników pomiaru rozkładu jakiejś cechy w czasie, wizualizację, tworzenie modeli statystycznych, dobieranie wartości współczynników w modelach fizyko-chemicznych oraz budowę modeli w oparciu o analizę regresji i korelacji.