Icon

Systemy ekspertowe

to zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, zaawansowanych technik analiz danych w tym bardzo dużych zbiorów oraz zagadnienia modelowania danych w nowoczesnych relacyjnych i obiektowych Bazach Danych.

Icon

DEDYKOWANY SYSTEM EKSPERTOWY

to system projektowany w interdyscyplinarnych zespołach z udziałem specjalistów wykonawcy oraz specjalistów klienta zamawiającego taki system. Takie podejście pozwala na idealne dopasowanie oprogramowania do potrzeb klienta.

Icon

DEDYKOWANY SYSTEM EKSPERTOWY TYPU DORADCZEGO

to oprogramowanie, którego głównym zadaniem jest wypracowanie takich analiz, zaleceń oraz ocen stanu rozwiązywanego problemu, które będą miały istotny wpływ na decyzje podejmowane przez eksperta człowieka.