Icon

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI I DOKŁADNOŚCI

a także skrócenie czasu tworzenia dobowych i miesięcznych bilansów produkcji w przemyśle rafineryjnym. System ekspertowy Bilans został zaprojektowany w celu wspomagania procesów dobowego i miesięcznego bilansowania, ewidencjonowania i raportowania produkcji w przemyśle rafineryjnym. Historia sytemu sięga lat 90 ubiegłego wieku, kiedy pierwsze jego wersje zostały wdrożone w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych.

Icon

JĄDRO OBLICZENIOWE SYSTEMU

wykorzystuje autorskie algorytmy obliczeniowe oparte na matematycznych modelach teorii grafów dostosowane do specyfiki technologii wytwarzania produktów z ropy naftowej. Model procesów technologicznych konfigurowany jest przez użytkowników systemu i może zawierać dowolną ilość węzłów bilansowych w praktyce liczonych w tysiące. Lata rozwoju systemu doprowadziły do powstania dedykowanego, wielomodułowego systemu ekspertowego typu doradczego, który efektywnie wspomaga procesy biznesowe w dziale rozliczania i analiz produkcji Rafinerii Gdańskiej.

Icon

CIĄGŁA WSPÓŁPRACA

z Rafinerią Gdańską zapewnia stały rozwój systemu. Powstają nowe moduły, a istniejące są uzupełniane o nowe funkcjonalności projektowane i wdrażane przez interdyscyplinarne zespoły specjalistów z Rafinerii Gdańskiej i Infoster. System Bilans jest sukcesywnie aktualizowany tak, aby oprogramowanie spełniało zasady bezpieczeństwa i było wyposażone w najnowsze, stabilne technologie informatyczne.

Icon

SYSTEM EKSPERTOWY BILANS

jest oprogramowaniem skalowalnym i modułowym. Składa się z szeregu niezależnych programów (modułów) korzystających ze wspólnej Bazy Danych. System zawiera cztery podstawowe moduły:

Icon

MODUŁY BILANS

  1. Bilans Masowy – główny program analityczny rozwiązujący problem wyrównywania grafu bilansowego. Taki model procesu technologicznego zapewnia najbardziej zbliżony do rzeczywistości rozpływ masy mediów w warunkach statystycznych błędów pomiarowych, braku niektórych pomiarów oraz wprowadzonych przez operatora uwarunkowań technologicznych.
  2. Bilans Struktury - w trybie ciągłym oblicza struktury materiałowe zbiorników produktowych i rurociągów oraz produktów gotowych.
  3. MRP (Miesięczne Rozlicznie Produkcji) - uniwersalne oprogramowanie umożliwiające definiowanie szeregu tabel rozliczeniowych, relacji pomiędzy nimi i algorytmów obliczeniowych, w szczególności z wykorzystaniem języka programowania Python wbudowanego w program. Ponadto, MRP pozwala na projektowanie raportów i wspomaga analizę biznesową miesięcznego i dobowego rozliczania produkcji rafineryjnej.