Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane w początkowych latach działalności naszej firmy. Na podstawie tych doświadczeń doszliśmy do projektowania dedykowanych systemów ekspertowych.

  • adaptacyjny System Sterowania ASTER wdrożony w Zakładach Azotowych w Tarnowie i w Zakładach Azotowych w Puławach,
  • komputerowy system kontroli naprężeń w grubościennych ciśnieniowych elementach kotłów wdrożony w Elektrowni Skawina i Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ( przy współpracy z Politechniką Krakowską i firmą STERNET ),
  • koncepcja systemu monitorowania ciśnienia w stojakach sekcji obudowy zmechanizowanej ( na zlecenie firmy CENTRUM HYDRAULIKI DIRK OTTO HENNLICH sp. z o.o. ),
  • system monitorowania automatycznych ścian górniczych MINER ( na zlecenie firmy ELSTA sp. z o.o. ), z wykorzystaniem narzędzi planowania eksperymentów i metodologii SIX SIGMA,
  • kilkanaście drobnych projektów wspomagających współpracę Politechniki Krakowskiej z przemysłem,