INFOSTER sp. z o.o.
infoster@infoster.com.pl

Bilans

Jądrem systemu jest moduł analizy grafu instalacji. Wierzchołkom grafu odpowiadają węzły technologiczne instalacji, zaś krawędziom dane pomiarowe. Na skutek błędów pomiarowych dane okazują się zwykle niespójne - w wierzchołkach pojawiają się niezbilansowania (to co wpłynęło nie jest równe temu co wypłynęło), zaś na skutek awarii urządzeń pomiarowych, remontów itp. część danych zazwyczaj brakuje lub są mało wiarygodne. Część tego typu problemów może być rozwiązana przez system automatycznie - i tak się dzieje - najbardziej prawdopodobne korekty błędów pomiarowych wyliczane są w oparciu o metodę mnożników Lagrange'a. Brakujące pomiary dają się często wyliczyć z istniejących. Problemy poważniejsze, takie jak duże niezbilansowanie w węźle na skutek ewidentnie błędnej wartości pomiaru lub brak kilku pomiarów tworzących cykl w grafie, wymagają oczywiście ingerencji użytkownika. Interakcję systemu z użytkownikiem wspomaga rozbudowany graficzny interfejs, oferujący rozmaite sposoby prezentacji informacji, w tym graficzną reprezentację grafu (patrz niżej), kilka różnych tabel, a także "drzewo" pozwalające łączyć węzły w grupy i uzyskać bardziej zhierarchizowany obraz grafu. System uzupełniają moduły dodatkowe, umożliwiające archiwizację danych, wydruki, definiowanie dodatkowych wskaźników technologicznych/ekonomicznych itp. System BILANS został wdrożony w Rafinerii Gdańskiej S.A. (dzisiaj Grupa LOTOS S.A.)

przykład fragmentu grafu konfiguracji stałej

przykład "rzeczywistego" grafu przepływów